Adakah program akademik hari ini cukup membekalkan pengetahuan kepada mahasiswa? Adakah Profesor dibawah Majlis Profesor Negara seorang yang bersih dalam hal pendidikan? Bagaimana hendak menilai graduan berkualiti selepas habis belajar sedangkan peperiksaan dan belajar dibuat atas talian ketika ini? Profesor menjadi alat kerajaan, adakah benar?

Persoalan yang dikemukakan ini dijawab konsisten oleh Presiden Majlis Profesor Negara, Profesor Datuk Dr. Raduan Che Rose dalam program Berani Cakap bersama Ainol Amriz Ismail.