Menurut at-Tsauri, iaitu seorang ulama hadis yang terkemuka, terdapat sepuluh perbuatan baik yang dianggap termasuk dalam kategori sia-sia jika dilakukan iaitu:

  1. Lelaki atau wanita yang berdoa untuk dirinya sendiri dan tidak dipohonkannya doa tersebut untuk kedua ibu bapanya dan kaum muslimin.
  2. Orang yang kerapkali membaca al-Quran, tetapi tidak membacanya secara tertib sekalipun sehingga seratus ayat setiap hari.
  3. Lelaki yang masuk dalam masjid, kemudian keluar dari masjid tanpa mendirikan solat Tahiyatul Masjid.
  4. Orang yang melalui tanah perkuburan, tetapi tidak mengucapkan salam kepada penghuni-penghuni kubur, dan tidak mendoakan keselamatan untuk arwah-arwah mereka.
  5. Lelaki yang masuk ke satu kota pada hari Jumaat, kemudian dia keluar dari kota tersebut tanpa mendirikan solat Jumaat.
  6. Orang yang tinggal di suatu lingkungan dengan seorang ulama, tetapi dia tidak mempergunakan kesempatan itu untuk menambah ilmu pengetahuan.
  7. Dua orang yang bersahabat tetapi mereka tidak saling bertanya, atau mengambil tahu tentang keadaan masing-masing dan keluarganya.
  8. Orang yang mengundang seseorang sebagai tetamunya, tetapi tidak dilayan tetamu tersebut dengan sebaiknya, (bersifat acuh tidah acuh).
  9. Pemuda yang menjadikan zaman mudanya berlalu begitu sahaja tanpa memanfaatkan waktu berharga itu untuk menuntut ilmu dan meningkatkan budi pekerti.
  10. Orang yang tidak menyedari tentang tetangganya yang merintih kelaparan, sedangkan ia sendiri makan dengan kenyangnya.

_________________________________

Jangan lupa ikuti akaun media sosial kami di FacebookTwitterInstagram & Telegram