Terdapat dua sebab utama kenapa anak­ anak kita masih lagi tidak dapat meninggalkan tabiat minum susu melalui botol. Ini kerana dia merasa selesa dengan amalan itu dan akhirnya, dia dapati botol susu adalah objek yang meleka­kan dan selesa digunakan apabila berada di bilik tidur.

Sebab kedua adalah pilihan itu telah men­jadi satu tabiat yang telah menjadi ‘darah da­ging’ dalam diri si kecil. Fasa memisahkan tabiat minum susu botol perlu ada penggantinya kera­na tempoh ini merupakan satu masa yang agak kritikal bagi anak­anak.

Salah satu cara yang mungkin dapat mem­bantu para ibu ialah anda perlu mencari satu masa yang benar­-benar sesuai dan minta ker­jasama daripada si kecil anda untuk menjaya­kan fasa ini.

Dr. Fadzillah menambah, sekiranya menggu­nakan paksaan, ia boleh meninggalkan kesan emosi terhadap anak-­anak. Pada satu tahap, ia boleh menjejaskan bentuk pemakanan mereka.

“Tengok masa yang sesuai untuk memperke­nalkan fasa ini. Sekiranya ada peristiwa atau kejadian tertentu dalam keluarga, misalnya pindah rumah ataupun ada kelahiran dalam keluarga, sebaik-­baik tangguhkan buat semen­tara waktu latihan ini.

“Family stress boleh meninggalkan kesan ke atas emosi anak dan ini boleh menyebabkan tempoh peralihan ini tidak berjaya,” nasihat­nya.