Di selatan Jordan, terhampar sebuah kota batu bernama Madain Shalih seluas melebihi 25 kilometer persegi. Inilah dia bandar yang pernah dihuni oleh kaum Thamud yang hidup sekitar 3,000 tahun Sebelum Masihi.

Kisah kaum Thamud diceritakan dalam al-Quran untuk dihayati. Antaranya dalam surah al-A’raf ayat 74.

Allah S.W.T telah mengutus Nabi Saleh untuk mengajak kaum Thamud kepada kebenaran. Namun, mereka sombong. Lalu Allah menurunkan azab kepada kaum Thamud seperti yang dinyatakan dalam surah Hud ayat 67-68.

Kisahnya dalam video di atas.