حسن الظن اتاو سوءالظن، اندا يڠ مان ساتو؟ حسن الظن اياله برسڠک باءيق ماناكالا لاونڽ اياله سوءالظن، بوروق سڠک. دالم ايستيله ڤسيكولوڬي دسبوت جوݢ ڤميكيرن ڤوسيتيف اتاو نيڬاتيف. سباڬاي سأورڠ مسلم يڠ اوڠڬول، كيت ڤرلو سنتياس برسيكڤ حسن الظن ملاءينكن جک سسواتو ڤركارا ايت جلس ملڠڬر شريعة اسلام.

حسن الظن اداله ڤربواتن يڠ امت دتونتوت ددالم اسلام كران اي باڽق ممبنتو مڠكلكن هوبوڠن يڠ باءيق سسام ماءنسي، دان ستروسڽ ممبندوڠ ڤرڤچهن، كهنچورن سرتا كروڬين ددالم هيدوڤ باءيق ددنيا ماهوڤون دأخيرة.

حسن الظن اتاو سوءالظن، ڤيليهن دتاڠن اندا


سباليقڽ سيكڤ سوءالظن اتاو بربوروق سڠک هاڽ اكن مڽببكن هاتي منجادي بوسوق. اين كران، فراسة هاتي اكن سريڠ ممڤڠاروهي چارا برفيكير، دان ستروسڽ ممڤڠاروهي سيكڤ سرتا چارا ممبوات كڤوتوسن. جوسترو تيدق حيرانله اڤابيلا مريک يڠ سوءالظن اكن هيلڠ ڤرتيمبڠن دالم مڠحاكيمي ڤركارا يڠ ماسيه سامر.

سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بركات،

“جاڠن كامو ممبوات سڠكاءن ترهادڤ ساتو كلمه يڠ كلوار درڤد سأورڠ ساودارا موءمن مو كچوالي كباءيقن سلاڬي كامو ماسيه اد چارا اونتوق ملتقكنڽ دتمڤت يڠ باءيق.”

الله مڽوروه اڬر برفيكيرن باءيق اتس سڬالا ڤركارا ملاءينكن سسواتو تيندقن ايت جلس ڽات برتنتڠن دڠن شريعة اسلام. ددالم القرءان، الله توروت منچريتاكن تنتڠ سموت٢ يڠ مڠعملكن حسن الظن, يڠ برمقصود:

”هيڠݢ اڤابيلا مريک سمڤاي د”وادالنمل” (لمبه سموت)، بركاتاله سأيكور سموت، “واهاي سكالين سموت! ماسوقله كدالم سارڠ كامو ماسيڠ٢، جاڠن سليمان دان تنتراڽ مميجق سرتا ممبيناساكن كامو سدڠكن مريک تيدق مڽدري.” – (النمل: ايات 18)

نه، جک سموت سنديري بوليه برباءيق سڠک، باڬايمان ڤولا دڠن كيت مخلوق چيڤتاءنڽ يڠ ڤاليڠ سمڤورنا لاڬي برعقل؟ مک دالم ملاتيه ديري منجادي سأورڠ مسلم يڠ حسن الظن، كيت ڤرلوله:

جاڠن سوک منچاري كلمهن اورڠ

اورڠ يڠ برسيكڤ سوءالظن اكن چندروڠ اونتوق ممڤربسركن كلمهن سسأورڠ. مريک اكن مڠڬالي سڬالا كلمهن دان منوتوڤ سڬالا كباءيقن يڠ دلاكوكن اوليه اورڠ لاءين. كوجودن ڤراسڠک٢ بوروق يڠ ممبكو ددالم هاتي بوكن سهاج منوتوڤ ڤندڠن اونتوق مليهت كبنرن، ماله منجاديكن مريک برفيكيرن سمڤيت دان موندور.

جاڠن منچاري كلمهن دان كبوروقن اورڠ لاءين


ڤڽاكيت هاتي اين اكن مڽرڠ مريک يڠ ڬمر منچاري كلمهن، كبوروقن سرتا كعاءيبن سسأورڠ. بوروق سڠک اكن ممباوا كڤد فتنه، كران دلاكوكن تنڤا بوقتي دان اساس يڠ كوكوه.

اسلام ساڠت ملارڠ اومتڽ درڤد ممفتنه اورڠ لاءين. فرمان الله، يڠ برمقصود:

“دان جاڠنله اڠكاو مڠيكوت اڤ يڠ اڠكاو تيدق ممڤوڽاءي ڤڠتاهوان مڠناءيڽ; سسوڠڬوهڽ ڤندڠرن دان ڤڠليهتن سرتا هاتي، سموا اڠڬوتا٢ ايت تتڤ اكن دتاڽ (دأخيرة) تنتڠ اڤ يڠ دلاكوكنڽ.” – (الإسراء: ايات 36)

جاڠن ترڤداي تيڤو حيله شيطان

الله سريڠ مڠيڠتكن همباڽ اڬر سننتياس بروسڤادا دڠن تيڤو داي شيطان. اين كران شيطان سريڠ منچاري رواڠ دان ڤلواڠ اونتوق ملالايكن سرتا مڽستكن كيت.

شيطان اكن ممبيسيقكن هاسوتن٢ يڠ اكن مرڠسڠ كيت اونتوق برڬادوه، مڠومڤت، مليمڤر فتنه دان ستروسڽ ممباوا كڤد كرتقن. باڬي يڠ ڤينديق عقل، مريک اكن موده ترتيڤو، ستروسڽ ممبنركن سيكڤ سوءالظن برمهاراجاليلا دهاتي سرتا فيكيرن.

الله برفرمان، يڠ برمقصود: “واهاي انق٢ ادم! جاڠنله كامو دڤرداياكن اوليه شيطان سباڬايمان اي تله مڠلواركن كدوا-دوا ايبو باڤ كامو دري شرݢ، سمبيل اي مڽببكن ترلوچوتڽ ڤاكاين مريک بردوا اونتوق ممڤرليهتكن كڤد مريک: عورة مريک (يڠ سبلوم ايت ترتوتوڤ).
سسوڠڬوهڽ شيطان دان قومڽ مليهت كامو دڠن كأداءن يڠ كامو تيدق داڤت مليهت مريک. سسوڠڬوهڽ كامي تله منجاديكن شيطان٢ ايت تمن راڤت باڬي اورڠ٢ يڠ تيدق برايمان.” – (الاعراف: ايات 27)

مميليقي جيوا يڠ منتڤ

انتارا ساله ساتو چيري يڠ ڤرلو اد باڬي سسأورڠ منجادي انسان يڠ اوڠڬول اياله جيوا يڠ كنتل سرتا برسيه دري سبارڠ ڤراسڠک بوروق دان جاهت. سسأورڠ يڠ سوءالظن مميليقي جيوا يڠ راڤوه. كأداءن اين هاڽ اكن ممودهكن ڤراساءن بوروق سڠک موده تردتيق دهاتي مريک.

اورڠ يڠ برفيكيرن ڤوسيتيف اكن دسنڠي سسياڤا سهاج


سلاءين ايت، مريک جوݢ اكن موده ترڤڠاروه دان ترايكوت-ايكوت دڠن تفسيرن دان سيكڤ نيڬاتيف اورڠ لاءين. سباليقڽ، اينديۏيدو يڠ حسن الظن مميليقي جيوا يڠ كنتل سرتا كتاهنن يڠ اوتوه دالم ملاون عناصير٢ جاهت درڤد تروس مرنتاي ديري.

جاڠن سومبوڠ دان بوڠكق

ڤراساءن اين توروت منجادي ڤونچا دالم موجودكن صفة نيڬاتيف. اڤابيلا سسأورڠ اينديۏيدو مراساكن ديريڽ لبيه باءيق درڤد اورڠ لاءين، مريک سنڠ ممندڠ رنده دان تيدق مناروه حرمت ترهادڤ ڤرسكيترن. سلاءين ايت، مريک يڠ بوسوق هاتي جوݢ اكن سنتياس ممڤوڽاءي ڤراساءن حسد دڠكي ترهادڤ كجاياءن اورڠ لاءين. مريک تيدق سدر بهاوا سيكڤ سبڬيني هاڽ منداتڠكن كروڬين ترهادڤ ديري.

جاڠن برتڠڬڤن نيڬاتيف ترهادڤ ڤركارا يڠ سامر

كيت ڤرلو مڠيلقكن ديري دري منلن منته٢ بريتا يڠ دتريما. سليديقي دهولو كبنرنڽ سبلوم مڽيباركن كڤد اورڠ لاءين. جاڠن برسيكڤ سوءالظن دڠن ممبوات تفسيرن٢ نيڬاتيف ترهادڤ سسواتو ڤركارا يڠ بلوم تنتو جلس كبنرنڽ.

سباليقڽ، جک ماهو مموتوسكن سسواتو، تليتي دان فهمي كبنرنڽ دهولو. اورڠ يڠ حسن الظن اكن سننتياس براوسها اونتوق ممبريكن ڤرتيمبڠن يڠ ڤوسيتيف سرتا منچاري كواجرن دالم سبارڠ بريتا يڠ دڤراوليه. مريک تيدق اكن سوينڠ-وينڠڽ مميهق سرتا ملتقكن تفسيرن يڠ تيدق باءيق كأتس سسواتو حال تنڤا اساس يڠ تڬوه.

الله برفرمان، سورة الحجرات: ايات 6 يڠ برمقصود:

“واهاي اورڠ٢ يڠ برايمان! جک داتڠ كڤد مو سأورڠ فاسق ممباوا سسواتو بريتا، مک سليديقيله كبنرنڽ، سوڤاي كامو تيدق منيمڤاكن سسواتو قوم دڠن ڤركارا يڠ تيدق دأيڠيني، دڠن سبب كجاهيلن كامو (مڠناءيڽ) سهيڠݢ منجاديكن كامو مڽسلي اڤ يڠ كامو تله لاكوكن.”

برشكور دڠن اڤ يڠ دتريما

اورڠ يڠ حسن الظن اكن سريڠ مڠهرڬاءي اڤ يڠ تله دكورنياكن اوليه الله. مريک اكن سنتياس مڠتڤيكن ڤراساءن چمبورو دان سباليقڽ مڠومڤول كقواتن اونتوق مڠهادڤي سيتواسي سوكر دڠن مندكتكن ديري كڤداڽ.

تانمكن ڤراساءن شكور اتس سڬالا نعمت دان انوڬره يڠ تله دبريكن اوليهڽ. برشكور مروڤاكن ساتو تندا برتريما كاسيه كڤداڽ باءيق ملالوءي هاتي، ليسن ماهوڤون ڤربواتن. سكيراڽ كيت برشكور اتس سڬالا نعمت يڠ دتريما، نسچاي دي اكن مليڤتڬنداکن كورنياءن سام اد دالم سدر ماهوڤون تيدق.

ددالم القرءان، الله منجنجيكن نعمت بوات مريک يڠ برشكور. الله برفرمان، يڠ برمقصود:

“دان (ايڠتله) كتيک توهن كامو ممبريتاهو “دمي سسوڠڬوهڽ! جک كامو برشكور نسچاي اكو اكن تمبه نعمت كو كڤد كامو…” – (سورة ابراهيم: ايات 7)