اوليه ورتاون اوتوسن تي ۏي

القرءان بوکنله سبواه کتاب ساءين س. دوا ڤرتيݢ درڤد کتاب ايت اداله برکاءيتن اخلاق. اداله منجادي سبهاݢين درڤد عقيده اونتوق ممڤرچاءي بهاوا القرءان مروڤاکن فرمان الله سبحانه وتعالى دان تيدق اد سسواتو ددالمڽ برتنتڠن دڠن ساءين س.

فکتا٢ ساءين س بوليه دتريما, تتاڤي کيت ڤرلو برهاتي-هاتي اݢر تيدق منريما هيڤوتيسيس ساءين س سباݢاي فکتا. چونتوهڽ, هيڤوتيسيس اصل اصول کجادين ماءنسي دالم تيوري دروين دان بيݢ بيڠ.

جک کيت ممڤوڽاءي فکتا يڠ موڠکين کليهتن برتنتڠن دڠن اݢام اسلام, ڤنديرين اينتليکتوال يڠ هاروس دڤݢڠ اياله توڠݢو دان ليهت. اين کران اکن اد فکتا لاءين يڠ بوليه مڽوکوڠ.

هاري اين, دالم کالڠن اهلي بيولوݢي, مريک ممڤرسوءالکن ڤلباݢاي ڤرکارا مڠناءي دروين. سباݢاي ماءنسي يڠ برڤݢڠ کڤد اݢام, کيت ڤرلو برهاتي-هاتي اݢر تيدق منريما جواڤن سماس, سباݢاي سسواتو يڠ معتمد دان چڤت مڽاتاکن سسواتو يڠ دبوقتيکن دالم ساءين س ايت اد دسبوت ددالم القرءان.

سسواتو يڠ دأڠݢڤ بنر هاري اين موڠکين ساله, اي موڠکين چوما هيڤوتيسيس. راماي اورڠ اسلام هاري اين غيره ماهو ممبوقتيکن کبنرن القرءان دڠن مڠادڤتاسي اينترڤريتاسي کتاب ايت دڠن ببراڤ هيڤوتيسيس ساءين س. اين ساتو کسيلڤن. اوسه ترجمهکنڽ سباݢاي باچاءن ساءينتيفيک سبب القرءان بوکنله باچاءن ساءين س.

تيدق اد اڤ ددالم القرءان يڠ برتنتڠن دڠن ساءين س, تتاڤي ساءين س هاري اين بوکنله باچاءن معتمد اونتوق ممهمي کتاب ايت. ميمڠ ترداڤت ددالم القرءان ڤرکارا٢ يڠ منعجوبکن.

چونتوهڽ, اءير ماسين دان اءير تاور تيدق برچمڤور دان باݢايمان الله سبحانه وتعالى مڽاتاکن بهاوا دي بوليه مڠهيدوڤکن کمبالي ماءنسي, ماله منچيڤتا سمولا هوجوڠ جاري مريک. باݢايمان سموا ايت سوده دکتاهوءي ڤد ابد ک-7؟

سبب ايت کيت تيدق ڤرلو تاکوت دڠن ساءين س. ڤنموان ساءين س بوليه ممبنتو کيت ممهمي القرءان دڠن لبيه مندالم. کيت ڤرلو ممڤوڽاءي چارا ترتنتو اڤبيلا برهادڤن دڠن ساءين س, تيدق تاکوت اڤبيلا بردڤن دڠنڽ, تيدق ترلالو چڤت منريما اتاو ممبوات روموسن دان ڤد وقتو يڠ سام, برهادڤن دڠن ڤلباݢاي سوءالن يڠ دتيمبولکن اوليه ڤارا ساءينتيس.

2/3 دري القرءان اداله برکاءيتن اخلاق بوکنڽ ساءين س.

ساءين س بوليه ممبنتو ممڤرکوکوهکن کأيمانن دان ايمان يڠ کوکوه جوݢ برمعنا کيت ممڤوڽاءي کفهمن يڠ مندالم مڠناءي دنيا.

ترداڤت تريند دالم کومونيتي اسلام دتيمور دان بارت يڠ منترجمه تيوري کريسيونيس کريستيان کدالم کرڠکا اسلام. اين ساڠت بهاي. کيت بربيذا درڤد چارا کرياتيونيس يڠ سيمڤليستيک يڠ منافيکن سڤنوهڽ ايۏولوسي. کيت ڤرچاي لاڠيت دان بومي دچيڤتا دالم ببراڤ سيري ماس دان ملالوءي ڤراوبهن دالم تيمڤوه ايت.

اداکالاڽ ساءين س دان رياليتي دنيا سکارڠ, ممبوات کيت منيلاي سمولا مقصود ساتو ڤرکاتاءن اتاو اية ددالم القرءان. چونتوهڽ, اية يڠ مڽبوت ککواساءن الله يڠ بوليه مڽوسون کمبالي جاري-جماري ماءنسي دڠن سمڤورنا اڤبيلا دباڠونکن سمولا ڤد هاري قيامة سورة القيمة اية 1-4.

ڤد ابد ک-7 جاري-جماري دأڠݢڤ سباݢاي سبهاݢين کچيل توبوه, تتاڤي کيني کيت فهم مقصودڽ لبيه مندالم, کران ستياڤ اورڠ ممڤوڽاءي چڤ جاري يڠ اونيک. جادي سکارڠ کيت بوليه منيلاي کمبالي سستڠه کونسيڤ ددالم القرءان. سبب ايت ساءين س ممبنتو کيت ممهمي القرءان دڠن لبيه مندالم. والله اعلم