اوليه مستيک

باندر Bern دسويزرلند تله وجود سجق زمان ڤرتڠهن سكيتر ابد ک-12 لاڬي. كران ايت، باڽق باڠونن سرتا سني بينا دسيني ماسيه مڠكلكن چيري٢ لاما.

ساله ساتو بيناءن ڤوڤولر دسيني اياله سبواه توڬو يڠ ترلتق دتڠه-تڠه باندر ترسبوت. اي دڬلر دڠن نام kindlifresserbrunnen. اي بروڤا سبواه ڤاتوڠ دترجمهكن سباڬاي ڬرڬاسي ڬانس يڠ سوک مماكن كانق٢.

Kindlifresserbrunnen مولا دبينا سأول تاهون 1546 لاڬي. اي مروڤاكن ساله سبواه توڬو هياسن مات اءير ڤنچوت يڠ ترداڤت دباندر Bern سجق ابد ک-16. تياد چاتتن صحيح اڤ توجوان سبنر توڬو اين دبينا، نامون ترداڤت ببراڤ ۏرسي چريتا دان تيوري دكاءيتكن دڠن توڬو اين.

باندر Bern دسويزرلند.
توڬو Kindlifresserbrunnen يڠ دكاءيتكن دڠن ڤلباڬاي ميتوس دان تيوري.


برداسركن تيوري يڠ دكموكاكن اوليه ببراڤ اورڠ ڤاكر سجاره تمڤتن، توڬو بربنتوق ڤاتوڠ ڬرڬاسي يڠ سدڠ مماكن بودق اين موڠكين دبينا سباڬاي ساتو عشارت امران ترهادڤ كومونيتي يهودي يڠ ڤرنه منديامي باندر بركناءن ساتو كتيک دهولو.

سوقتو ايرا زمان ڤرتڠهن، وجود خبر اڠين مڠاتاكن كومونيتي ترسبوت مڠعملكن اوڤاچارا ڤڠوربانن ماءنسي. اد يڠ مڠاءيتكن ڤمبيناءن ڤاتوڠ للاكي ڬرڬاسي اين سباڬاي سيمبوليک سأورڠ للاكي يهودي يڠ راكوس مماكن كانق٢. دفهمكن، سينتيمن ترسبوت ماسيه برتروسن سهيڠݢ سكارڠ.

تيوري ستروسڽ توروت مڠاءيتكن ڤڠڬوناءن توڤي يڠ دڤاكاي ڤاتوڠ ڬرڬاسي بركناءن. دڤرچاياءي، هياسن دكڤالا ڤاتوڠ ترسبوت مڽروڤاءي ڤنوتوڤ كڤالا اوليه كومونيتي للاكي يهودي.

دڬلر سباڬاي judenhut، ڤرهياسن دبهاڬين كڤالا اين ڤرنه دڤاكاي اوليه مشاركت ترسبوت سوقتو ايرا زمان ڤرتڠهن دهولو. توجوان توڤي اين دڤاكاي اياله اونتوق ممودهكن سسام مريک مڠنل انتارا ساتو سام لاءين.

ڬامبرن توڬو اين ڤد زمان دهولو.


سلاءين سينتيمن كبنچين ترهادڤ كومونيتي يهودي دسيتو، وجود ببراڤ ۏرسي چريتا لاءين مڠاءيتكن ڤمبيناءن توڬو بركناءن. كاتاڽ، ڤاتوڠ ايت دبوات باڬي مڠڬامبركن سجنيس ديوا مناكوتكن يڠ ترداڤت دالم ميتولوڬي يوناني ڤوربا. مخلوق ترسبوت دڬلر سباڬاي كرونس.

برداسركن چريتا ليڬيندا، كرونس مراس ساڠت بيمبڠ اكن كهيلڠن كواس جک تروس ممبياركن انق-انقڽ هيدوڤ. اوليه ايت، دي مڠمبيل كڤوتوسن اونتوق مماكن انق-انقڽ سچارا هيدوڤ٢. نامون، ساله سأورڠ انق ديوا ترسبوت برنام زوس برجاي ملڤسكن ديري سرتا ممبيبسكن اديق-براديق لاءين سبلوم دماكن اوليه ايه مريک.

سستڠه ڤنداڤت مڠاتاكن توڬو kindlifresserbrunnen بركاءيت راڤت دڠن كهيدوڤن ابڠ كڤد ڤڠاسس باندر Bern برنام Duke Berctold. دي دصيفتكن سباڬاي سأورڠ اينديۏيدو ڬيلا كواس. اي برايكوتن كتيدق ڤواسن هاتي ترهادڤ اديقڽ سنديري يڠ دلانتيق سباڬاي كتوا دكاوسن باندر بركناءن.

اوليه سبب راس كبنچين ايت تله مندوروڠ للاكي اين ملاكوكن ڤمبونوهن ترهادڤ ببراڤ اورڠ كانق٢ دسيتو. لبيه مناكوتكن، دي بوكن سهاج ممبونوه تتاڤي توروت مڠعملكن كانيباليسمى ترهادڤ كانق٢ مالڠ بركناءن.


كباڽقن اهلي سجاره سڤنداڤت بهاوا kindlifresserbrunnen دبوات اونتوق مناكوتكن كومڤولن كانق٢ ناكل دسيتو. واجه ڠري ڤاتوڠ ڬرڬاسي بركناءن موڠكين سڠاج دبوات اونتوق مڠڬامبركن اي سباڬاي بوڬيمن اتاو موموق.

سستڠه اورڠ مڠاءيتكن واجه ڤاتوڠ ڬرڬاسي اين ميريڤ دڠن سجنيس مخلوق ميتوس ايروڤه دڬلر كرمڤس. اي اداله واتق ليڬيندا يڠ ساڠت دتاكوتي اوليه ڬولوڠن كانق٢ دأيروڤه تڠه. مميليقي واجه بڠيس دڠن سڤاسڠ تندوق كمبيڠ دكڤالا دان ڬمر مماكن كانق٢، منجادي مودل چريتا باڬي كباڽقن ايبو باڤ اونتوق منديامكن انق٢ مريک يڠ ناكل.

مسكيڤون ڤلباڬاي ۏرسي چريتا اتاو تيوري دكموكاكن سلاما اين، توڬو kindlifresserbrunnen تتڤ تڬوه برديري دباندر Bern. اي دأڠڬڤ سباڬاي مرچو تندا باندر ايت دان توروت مڠڬاميت ڤلنچوڠ.

توڬو اين منجادي مرچو تندا باندر Bern.