اوليه مستيک

لاءوت ساليش ترلتق دأنتارا ڤراءيرن بريتيش کولومبيا دكانادا دان واشيڠتن دأميريكا شريكت. دسڤنجڠ لاءوت اين، تربنتڠ ببراڤ بواه ڤولاو دان ڤنتاي يڠ اينده.

نامون، لبيه سديكد يڠ لالو، ڤرنه برلاكو كجادين انيه دڤسيسير لاءوت اين. ڤولوهن كاكي ماءنسي تنڤا اڠڬوتا بادن دتموکن دسڤنجڠ ڬاريس ڤنتاي ببراڤ بواه ڤولاو دبريتيش کولومبيا، بندر راي تاکوما دان سيتل. اد انتارا كاكي٢ ايت دكنل ڤستي ميليق للاكي دان وانيتا، دان اد جوݢ يڠ تيدق دكتاهوءي كلامين ڤميليقڽ.

كالي ڤرتام كاكي تنڤا اڠڬوتا بادن ايت دجومڤاءي ڤد 20 اوڬوس 2007. اي دتموءي اوليه سأورڠ ڤلنچوڠ وانيتا دري واشيڠتن كتيک برجالن-جالن دڤولاو جيديديه.

ڤد مولاڽ، وانيتا ايت ترليهت سبله كاسوت تراڤوڠ دأتس اءير، لالو دأمبيلڽ. اڤابيلا كاسوت ايت دبوک، دي تركجوت كران منموكن رڠک كاكي ماءنسي.

حاصيل ڤمريقساءن منونجوقكن كاكي كانن ايت مروڤاكن ميليق سأورڠ للاكي. برساءيز 12 دان تربوڠكوس دالم كاسوت سوكن. كاسوت ايت ڤولا جنيس كلوارن تاهون 2003 دان هاڽ دجوال دأينديا. ڤيهق بركواس مڠاءيتكن كاكي ايت سباڬاي اورڠ يڠ مڠالمي كموروڠن سبلوم ممبونوه ديري دلاءوت.

سجق ايت، برڤولوه-ڤولوه كاسوت ڤلباڬاي جنام برايسي كاكي ماءنسي دجومڤاءي دلاءوت ساليش. انتاراڽ اياله كاسوت ريبوک ساءيز 12 يڠ توروت مڠاندوڠي كاكي ماءنسي يڠ تردمڤر دڤولاو ڬبريولا، دتموءي اوليه سڤاسڠ سوامي ايستري ڤد 26 اوڬوس 2007. كاسوت ترسبوت دبوات ڤد تاهون 2004 دان دجوال دسلوروه دنيا تراوتام اميريكا اوتارا.

لاءوت ساليش دمان ڤسيسيرڽ سريڠ دتموءي كاسوت برايسي تولڠ ماءنسي سجق لبيه سديكد يڠ لالو.
سبهاڬين لوكاسي كاسوت٢ برايسي كاكي ماءنسي دتموءي.


ڤد 8 فيبرواري 2008، كاكي كتيݢ ڤولا دلاڤوركن دجومڤاءي دڤولاو ۏلديس. كاکي سبله كانن ايت مڠناكن كاسوت جنام نايکي دڠن اوكورن 11. كاسوت جنيس اين دجوال دكانادا دان اميريكا سكيتر فيبرواري 2003 هيڠݢ جون 2003.

حاصيل ڤڠچمن، كاكي ترسبوت مروڤاكن ميليق سأورڠ للاكي برنام سورري، براوسيا 21 تاهون يڠ تله دلاڤوركن هيلڠ كيرا٢ امڤت تاهون لالو. سياستن منونجوقكن كماتينڽ تيدق منچوريڬاكن، بركموڠكينن ترليبت دالم كچلاكاءن اتاو بونوه ديري. كمودين، ڤد تاهون يڠ سام ڤد بولن جون، كاكي كيري ميليق للاكي يڠ سام توروت دتموکن دڤولاو Westham.

سبلوم ايت، ڤد 22 مي 2008، ڤندودوق كانادا دكجوتكن لاڬي دڠن ڤنموان كاكي ماءنسي دڤولاو Kirkland، سبواه فريزر ديلتا انتارا ريچمند دان ديلتا دبريتيش کولومبيا.

كاكي كأمڤت اين دجومڤاءي دالم كأداءن مماكاي ستوكين دان كاسوت برجنام New Balance يڠ دكلواركن ڤد تاهون 1999. هاڽ سكيتر تاهون 2011، باروله داڤت دكنل ڤستي بهاوا كاسوت سوكن برورنا بيرو برايسي كاكي ايت اداله سأورڠ وانيتا يڠ ترجون دري جمبتن ڤاتولو د New Westminster ڤد بولن اڤريل 2004.

تيدق هابيس دسيتو، ڤد 16 جون 2008، ساتو لاڬي كاكي ماءنسي دتموکن دڤنتاي بردكتن ڤولاو ويستام. كاكي كليم اين دجومڤاءي دالم كأداءن مڠمبڠ – تراڤوڠ دأتس اءير اوليه دوا اورڠ ڤجالن كاكي. كاكي كيري ترسبوت دصحكن سأورڠ للاكي. ببراڤ بولن كمودين، كاكي كانن ميليق للاكي يڠ سام توروت دتموءي دڤولاو ۏلديس.

ڤنموان ڤلباڬاي كاسوت برايسي رڠک كاكي ماءنسي منجادي تندا تاڽ.


كجادين سروڤا تروس براولڠ دمان ڤيهق بركواس مڠصحكن منجومڤاءي ساتو لاڬي كاسوت مڠاندوڠي كاكي ماءنسي دڤنتاي بردكتن Pysht، واشيڠتن، ڤد 1 اوڬوس 2008. ستله دڤريقسا، كاكي كانن بركناءن مڠاندوڠي تولڠ دان داڬيڠ – ترساروڠ كمس دالم كاسوت سوكن برورنا هيتم، براوكورن 11. اين اداله كاكي ڤرتام دتموءي دلوار بريتيش کولومبيا.

ڤد 11 نوۏيمبر 2008، كاكي كيري وانيتا دالم كاسوت توروت دجومڤاءي تراڤوڠ دسوڠاي فرازر، ريچموند، كانادا. كمودين، ڤد 27 اوكتوبر 2009، ساتو كاكي سبله كانن دالم اوكورن لاڤن ستڠه، جنام نايكي دتموءي تيدق جاءوه دري سوڠاي فرازر. اڠڬوتا بادن ايت دكنل ڤستي سباڬاي للاكي يڠ دلاڤوركن هيلڠ ڤد بولن جانواري 2008.

ڤيهق بركواس اميريکا شريکت توروت منددهكن منريما لاڤورن ڤنموان كاكي دڤولاو ويدبي، واشيڠتن، ڤد 27 اوڬوس 2010. مليهت ڤد اوكورن كاسوت، ڤوليس برانداين اي موڠكين ميليق سأورڠ وانيتا اتاو كانق٢.

لبيه كورڠ ستاهون سلڤس ايت، ڤد 4 نوۏيمبر 2011، كاكي كانن للاكي برساءيز 12 دالم كاسوت بوت تله دأڠكت كلوار ڤورت مودي. سكيتر بولن جانواري 2012، كاكي اين دصحكن ميليق سأورڠ نلاين تمڤتن يڠ هيلڠ ڤد 1987.

ڤنموان كاكي٢ اين تيدق ترهنتي ستاكت ايت. ڤد ديسيمبر 2011، دتموءي تولڠ كاكي ماءنسي يڠ دبوڠكوس دالم بيݢ ڤلستيک هيتم. كمودين، سبواه بوت برايسي تولڠ كاكي ڤولا دتموءي ڤد جانواري 2012.

ڤد مي 2014، دتموءي كاسوت برساءيز 10 ستڠه يڠ جوݢ برايسي كاكي ماءنسي. بڬيتو جوݢ ڤد فيبرواري 2016، كاكي ماءنسي دتموءي ماسيه برستوكين دالم ساتو كاسوت. ڤاسڠن كاكي كاسوت يڠ سام دتموءي ببراڤ هاري كمودين.

ببراڤ كاسوت برايسي كاكي دتموءي لاڬي ڤد ديسيمبر 2017، مي 2018، سيڤتيمبر 2018. تربارو، سبواه بوت برايسي كاكي دتموءي ڤد جانواري 2019 دان سياستن منداڤتي، اي ميليق ساءورڠ للاكي يڠ دلاڤوركن هيلڠ ڤد ديسيمبر 2016.

انتارا رڠک كاكي يڠ دتموءي دالم كاسوت.
ڤنموان كاسوت برايسي كاكي ماءنسي اين منيمبولكن ڤلباڬاي ڤرسوءالن.


درڤد سيري ڤنموان ترسبوت، ڤيهق بركواس ماسيه بلوم داڤت منجلسكن حل سبنر تنتڠ اڤ يڠ برلاكو. تمبه مڽوكركن، تياد اڠڬوتا بادن لاءين دجومڤاءي سلاءين هاڽ درڤد كاكي مڠسا.

نامون، ترداڤت سڤيكولاسي اول مڽاتاكن كاكي٢ يڠ تيدق داڤت دكسن ڤميليقڽ ايت موڠكين اداله اورڠ يڠ منيڠڬل عقيبة كچلاكاءن بوت اتاو ڤساوت ترهمڤس دلاءوت. بوقتيڽ، ستياڤ كاكي يڠ دجومڤاءي دليهت ترڤوتوس سچارا سمولا جادي درڤد بهاڬين بادن تنڤا ڤقساءن اتاو دڤوتوڠ دڠن بندا تاجم.

تيوري لاءين مڽبوت بهاوا كاكي٢ ايت اياله مڠسا قربان سونامي ڤد 26 ديسيمبر 2004. ڤنداڤت اين دڤرقواتكن لاڬي دڠن مليهت كاسوت٢ يڠ دڬوناكن كباڽقنڽ براصل دري ايرا تاهون 2004. ڤون بڬيتو، مڠاڤ دسكيتر لاءوت ساليش اين سريڠ دتموءي كاسوت٢ برايسي كاكي ماءنسي ماسيه تروس منيمبولكن ڤلباڬاي ڤرسوءالن سهيڠݢ سكارڠ.