KWSP akan menggunakan dana simpanan di dalam Akaun 2 pemohon untuk pengeluaran i-Citra. GAMBAR: ABD RAZAK AID

KUALA LUMPUR – Isu berkaitan i-Sinar memang hangat, malah sampai ke hari ini masih ramai berbunyi meminta dilonggarkan syarat bagi kategori dua.

Namun satu aspek yang jarang ditanya tetapi mustahak kepada pencarum beragama Islam ialah apakah wang berkenaan wajib dikenakan zakat atau pun tidak?

Menurut info ringkas Lembaga Zakat Selangor (LZS), pengeluaran wang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sama ada melalui i-Lestari atau i-Sinar wajib dikenakan zakat sekiranya memenuhi syarat.

Namun jelas LZS, jika wang KWSP dikeluarkan dalam keadaan terpaksa akibat ketiadaan atau terjejasnya sumber pendapatan, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

Bagaimanapun, pengeluaran itu wajib dizakatkan jika pemohon melakukan pengeluaran dalam keadaan pilihan iaitu masih mempunyai sumber pendapatan yang mampu menanggung keperluan hidup asasi.

Jelas LZS dalam maklumat berkenaan, berdasarkan Fatwa Sistem Pengurusan Kutipan Zakat Negeri Selangor 2013 (Pindaan) berkaitan pengeluaran simpanan KWSP sebelum mencapai umur 55 tahun, dimaklumkan adalah wajib zakat ke atas jumlah wang yang dikeluarkan.

Oleh itu, setiap pengeluaran KWSP melalui skim i-Lestari dan i-Sinar wajib dizakatkan sekiranya memenuhi syarat-syarat.

Justeru, pencarum yang mengeluarkan i-Sinar kena peka dengan situasi ini. Jika ragu-ragu, rujuk agensi zakat berkaitan.