NAMA Haman disebut dalam al-Quran sebanyak 6 kali. Antaranya ialah di dalam surah Al-Qasas, ayat 38.

“Dan berkata Firaun: ‘Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman akan tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa…” (al-Qasas : 38)

Digambarkan Haman mempunyai hubungan yang rapat dengan Firaun.

Siapa sebenarnya Haman?

Saksikan kisahnya dalam video di atas.